Klinika Universitare për Traumatologji, Sëmundje Ortopedike, Anestezi, Reanimacion dhe Kujdes Intensiv dhe Qendra Emergjente në Shkup për mision ka kryerjen e aktiviteteve me interes publik – veprimtari shëndetësore, edukative dhe kërkimore shkencore në një tërësi funksionale.

Në kuadër të veprimtarisë së kujdesit shëndetësor në Klinikën Universitare ofrohet shërbimi shëndetësor në nivel terciar, si kujdes shëndetësor specialist dhe subspecialist ambulator dhe spitalor në fushën e traumatologjisë, sëmundjeve ortopedike, anestezisë, reanimacionit dhe trajtimit intensiv dhe trajtimin e rasteve urgjente nga fusha e veprimtarisë kirurgjikale në mënyrë profesionale, duke respektuar aktet pozitive që rregullojnë veprimtarinë dhe parimet ligjore për ta bërë atë.

Në kuadër të veprimtarisë edukative Klinika Universitare merr pjesë në realizimin e programeve studimore të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup të studimeve themelore, të magjistraturës dhe doktoraturës, në mënyrë profesionale në përputhje me rregulloret pozitive që rregullojnë veprimtarinë dhe në përputhje me aktet e përgjithshme të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup dhe gjithashtu bënë edukimin dhe stërvitjen e punëtorëve shëndetsor në përputhje me rregullat dhe aktet në fushën e kujdesit shëndetësor.

Klinika Universitare kryen veprimtarinë kërkimore-shkencore si një tërësi funksionale së bashku me veprimtarinë shëndetësore dhe edukative përmes përgatitjes së programeve kërkimore – shkencore, vetëm ose në bashkëpunim mes subjekteve tjera vendore ose të huaja.

PËR NE

Për Klinikën Universitare, historiati dhe të dhënat e përgjithshme.

GJENI МЈЕКËТ

Gjej mjekun tuaj, informohuni për përvojën e tij.

TERMINI IM

Shihni të gjitha terminet e lira.

Shërbimet që ofrojmë

ТРАУМАТОЛОГИЈА

Traumatologji

ОРТОПЕДИЈА

Sëmundje Ortopedike

КАРИЛ

KARKI

УРГЕНТЕН

Qendra Emergjente

LAJME NË ISHP KU TOAKRIQE

NJOFTIME PËR PUBLIKUN

Të nderuar, Ju drejtohem në momentet më të vështira për shtetin tonë dhe për ne si punëtorë shëndetësor.Ju drejtohem si drejtori juaj, si bashkëpunëtori juaj/ kolegu juaj dhe si anëtar i familjes tonë të madhe. NE, punëtorët shëndetësor jemi në…

Më shumë

Informim – COVID19

Sipas  rekomandimeve, udhëzimeve dhe autorizimeve nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria e RMV, me qëllim të prevenimit të zgjërimit të pandemisë aktuale nga COVID-19, informohen pacientët që: Programi operativ reduktohet vetem në intervenimet kirurgjikale urgjente, në Klinikën e Traumatologjisë, Klinikën…

Më shumë
0
VIZITA AMBULANTORE
0
OPERACIONE
0
МЈЕК
0
PERSONEL