Dr. Igor Merdzanovski

Dr. subspec.

Ass. Dr. spec

Drejtor i Klinikes per Traumatologji, Ortopedi, Anestezi, Reanimacion dhe Trajtim Intenziv dhe Qendres Urgjente
Udhëheqës i Klinikës se Traumatologjisë

Më shumë

Doc. Dr. subspec.

Më shumë

Prof. D-r. subspec.

Më shumë