Ass. Primarius Dr. Spec.

Më shumë

Bashkëp. shkencor i lartë, Dr. spec.

Më shumë

Primarius Dr. Spec.

Më shumë

Bashkpunëtor shkencor, Dr. spec.

Më shumë

Ass. Dr. Spec.

Udhëheqës i Klinikës për Sëmundje Ortopedike

Më shumë

Bashkëpunëtor shkencor Dr. Spec.

Më shumë