Të nderuar, Ju drejtohem në momentet më të vështira për shtetin tonë dhe për ne si punëtorë shëndetësor.Ju drejtohem si drejtori juaj, si bashkëpunëtori juaj/ kolegu juaj dhe si anëtar i familjes tonë të madhe. NE, punëtorët shëndetësor jemi në linjën e parë mbrojtëse në luftën kundër këtij virusi, i cili për botën ka shumë…