Адреса

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Р.Македонија

Контакт телефони:

02/3147-626
02/3165-137

Централа: 023/147-147

Ургентен Хирушки Центар, Шалтер: 02/ 3 147 239,

Ургентен Хирушки Центар, мобилен телефон од дежурниот лекар: 070/387-066

 

Амбуланта на Клиниката за Трауматологија: 023147—

Одделение на Клиниката за Трауматологија: 02/3 147 045

 

Амбуланта на Клиниката за Ортопедски Болести: —–

Одделение на Клиниката за Ортопедски Болести: ——, ——

 

Анестезиолошка амбуланта: —–

КАРИЛ: ——-

Е-маил


info@toariluc.mk

Работно време

Оделенијата имаат дежурни служби, со кои се покрива 24 часа дневно, во тек на 7 дена неделно.

Амбулантите на Клиниката за Трауматологија и Ортопедија работат од 8:00 па до 15:00 часот, додека амбулантата на Ургентниот центар работи 24/7.

Времето на посета на пациенти на Клиниката за трауматологија е од — до —

Времето на посета на пациенти на Клиниката За Ортопедски Болести е од —- до —-

Информации за пациенти кои што се сместени на Клиниката за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување, се даваат од одговорен Лекар Специјалист, од — до —-.

Имате ли прашања? Слободно контактирајте со нас!

Прати