KOLEGIUMI PROFESIONAL

Ass. Dr. ILIR HASANI, dr. sci

u.d. Drejtor i Klinikes per Traumatologji, Ortopedi, Anestezi, Reanimacion dhe Trajtim Intenziv dhe Qendres Urgjente

Udhëheqës i Klinikës se Traumatologjisë

Dr. Ilir Hasani ka lindur më 23 maj 1977 në Kumanovë, ku edhe ka përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm. Ai u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë në Univerzitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup në vitin akademik shkollor 1994/95 dhe u diplomua në vitin 2001 me mesatare 8.8.

Pas përfundimit të praktikës obligative mjekësore , ai u punësua në Institucionin Mjekësor Privat “Zana” si mjek i përgjithshëm. Që nga viti 2003 ai punoi vullnetarisht në Klinikën e Traumatologjisë në Shkup, ku edhe ishte i përfshirë në mënyrë aktive në praktikën e përditshme. Ai u punësua në Klinikën e Traumatologjisë në vitin 2004.  Titullin specialist në kirurgji të përgjithshme e arriti në qershor  të vitit 2008. Në vitin 2006 ai u zgjodh si asistent i ri, në vitin 2011 si asistent, dhe në vitin 2015 u zgjodh asistent-doktorant në Fakultetin e Mjekësisë në lëndën e kirurgjisë. Nga viti 2009 deri në vitin 2010 ka mbajtur postin e drejtorit të Klinikës për Sëmundje Ortopedike në Qendrën Klinike-Shkup. Në vitin 2009, ai u zgjodh për përfaqësues kombëtar i Komitetit të shoqatës mjeksore të Forcave të NATO-s.

Në qershor të vitit 2010 u emërua zëvendës kordinator i klinikave kirurgjikale me Qendrën  Emergjente, Klinikën për Anestezion, Rianimim dhe Kujdes Intensiv dhe Klinika e Sëmundjeve Ortopedike.

Nga viti 2011 deri në vitin 2017 ishte drejtues i Qendrës Emergjente Kirurgjikale, ku dha kontribut të madh në organizimin e shërbimeve emergjente,në dijagnostikën emergjente, në kujdesin emergjent të pacientëve me sëmundje akute kirurgjikale në kushte normale dhe në kushte të ndodhive masive.

Që nga gushti i vitit 2017, me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ai u emërua Drejtor i ISHP  KU të Traumatologjisë, Sëmundjeve Ortopedike, Anestezisë,Reanimimit dhe  Kujdesit Intenziv, Qendrës Emergjente në Shkup. Në vitin 2017 ai u emërua Këshilltar Nacional i Ministrit të Shëndetësisë.

Në vitin 2018 kreu subspecijalizimin ne lemin e traumatologjise se sistemit lokomotor.

Ai ka marrë pjesë në shumë kongrese, simpoziume dhe takime të tjera profesionale dhe shkencore të karakterit ndërkombëtar dhe kombëtar si ligjërues i ftuar dhe është autor dhe bashkëautor i shumë botimeve  dhe punimeve shkencore që janë shqyrtuar në revista , në kongrese dhe simpoziume.

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, për të cilën ka certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht nga Universiteti i Kembrixhit. Ai ka njohuri elementare në gjuhën gjermane dhe posedon aftësi  kompjuterike të jashtëzakonshme.

Është anëtar i Shoqatës Mjekësore të Maqedonisë, anëtar i Shoqatës  Maqedonase të Ortopedëve dhe Traumatologëve, anëtar i Shoqatës Ao Alumni, anëtar i Shoqatës AO Spine, anëtar i Kryqit të Kuq  të Republikës së Maqedonisë dhe anëtar i SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie).

Ass. Dr. VIKTOR KAMNAR, dr. sci

Udhëheqës i Klinikës për Sëmundje Ortopedike

Ass. Dr. MAJA MOJSOVA - MIJOVSKA dr. sci

Udhëheqëse e Klinikës për Anestezion, Reanimacion dhe Kurim Intenziv

Udhëheqëse e Repartite per anesteyion dhe reanimacion ne Urologji

Доц. Д-р Маја Мојсова Мијовска е родена на 2 фебруари 1971 година во Скопје. Во 1996 година започнува со волонтирање на Клиниката за Анестезија Реанимација и Интензивно лекување. Во 1999 година започнува со приватна специјализација по анестезија со интензивно лекување. Во 2001 година се вработува на истата клиника.2003 год се сздобива со звање специјалист анестезиолог. Турнусот по анестезија во кардиохирургијата од траење од 2 месеци го завршува во Малта во St. Luke’s Hospital Маја Мојсова Мијовска во 2003 година се здобива со стипендија од Владата на Израел (WFSA Committee of Education) од траење од 1 месец во Медицинскиот Центар Сорока на одделот за анестезија и интензивно лекување под супервизија на Проф. Др. Габриел Гурман.Во пероидот од октомври 2009 до март 2010 година ја завршува три неделната школа спонзорирана од Светската и Европската Асоцијација на Анестезиолози наречена Teaching the teachers каде се здобива со диплома инструктор по анестезија. Во 2011 година аплицира за стипендија за едукација за болнички координатор за трансплантација на Astellas ISODP/TTS ( интернационална асоцијација за органодарителство ) и следната година се здобива со истата. Во наредните години е активна во делот за развивање на трансплантацијата од починат донор во Македонија Во 2014 година станува шеф на одделот за Анестезија во Урологијата. Во 2015 година ја завршува напредната школа за болнички координатор на Универзитетот во Барцелона под покровителство на TPM ( Transplant Procurement Management) и се здобива со европска диплома за болнички координатор. Во декември 2016 ja брани својотa докторска дисертација на тема” Улогата на целниот централен венски притисок (ЦВП) врз раната функција на графтот кај бубрежна трансплантација од жив донор”.
Во Декември 2017 e поставена за раководител на Клиниката Анестезија,Реанимација и Интензивно Лекување. Во август 2018 год. е поставена за Национален координатор за трансплантација од страна на Владата на Р. Македонија. Во септември 2018 е избрана за доцент на Медицинскиот Факултет при Универзитетот Гоце делчев -Штип

Dr. Spec. ALBERT LLESHI

Udhëheqës i Qendrës Urgjente Kirurgjikale

Dr Albert Lleshi ka lindur ne Diber me 05 qershor 1977, ku dhe kreu arsimin fillor dhe te mesem,  Studimet per mjekesi I fillon ne vitin 1996-2002 prane Fakultetit te mjekesise-Univerziteti I Tiranes, R.Shqiperise. Nga korriku deri ne tetor te vitit 2002 punon si volunter ne qendren medicinal ne Diber, nga tetori I vitit 2002 punesohet si mjek I pergjthshem ne qendren per rehabilitim dhe mjekesi fizikale-banjat e dibres. Me 2005 punesohet ne kliniken per Anestezion reanimacion dhe kujdes inteziv prane qendres klinike Shkup, me 2006 filloi specializimin ne Anestezion dhe mjekim intenzivte cilene kryen ne 2010, dhe fiton emerimin specialist I anestezionit dhe mjekimit intenziv, nga 01.10.2012 caktohet si udheheqes per anestezionin neonatal ne kirurgjine e femijeve. Ne vitin 2013 eshte pjese e proektit te MSh per kardiokirurgjin neonatele na bashkepunim me International Children`s Heart Foundation, nga muaji I maj deri ne gusht te vitit 2014 si dhe nga muaji gusht deri ne nentor te vitit 2015 eshte pjese e ekipit anesteziologjik te Farwanija Hospital-State of Kuwait, gjate vitit 2015 ne zgatje prej nje muaji qendron ne Cerrahpas Faculty of Medicine, Istanbul University, R.Turqise  nen mentorimin e prof Yalim Dikmen, per momentin eshte kandidat per doktor shkence ne shkollen per studime te doktoratures prane UKM-ne Shkup nen mentorimin e Prof Andrijan Kartalov. Nga muaji gusht deri ne nentor te  te vitit 2017 udhehq me kliniken per Anestezion, reanimacion dhe mjekim Intenziv, me dhjetor te 2017 emerohet si udheheqesi I Qendrës Emergjente Kirurgjikale. Ne 2016 zgjidhet si perfaqesues I kuvendit te odes se mjekeve te maqedonise nga radhet e mjekeve te klinikave kirurgjikale prane kampusit te klinikave “nena Tereze”, te njejtin vit zgjidhet edhe anetar I keshillit ekzekutiv te odes se mjekeve te maqedonise.

KËSHILLI DREJTUES

Dr. spec. ILIR SHABANI

Kryetar i Këshillit Drejtues

Dr. spec. DALIP JAHJA

Anëtar i Brendëshëm i Këshillit Drejtues

dipl. ekon. KRISTIJAN ILIEVSKI

Anëtar i jashëm i Këshillit Drejtues

Dr. spec. FERIT MUHARREMI

Anëtar i jashëm i Këshillit Drejtues

dipl. ing. BOBAN BOJKOVSKI

Anëtar i jashëm i Këshillit Drejtues